Innehåll


Hem


Vision

Energi-
behandlingar
(healing)


Djur-
kommunikation


Dr.Bach

Föreläsningar

Pris info.

Kontakt

Länkar


 

Blockeringar i de olika energisystemen begränsar vår kommunikation med omvärlden och hindrar samtidigt flödet av energi till olika fysiska funktioner till exempel:
organen och nervbanorna.
Vi känner oss ur balans och kan vid långvariga energiobalanser utveckla sjukdommar.
Med energitillförsel (healing) kan man lyfta bort för kroppen negativa energier. På det här sättet förebygga man olika typer av sjukdomstillstånd och underlättar sin kommunikation med andra, både privat och på jobbet.

 


Behandlingar

*

En behandling inleds med en diagnos av energier liggande utanför kroppen.

*

Därefter en genomgång av nio olika energisystem:

 

Immunförsvarens energisystem
Meridianernas energisystem
Akupunkturer/ spiralernas energisystem
Grundläggande livsenergisystemet
Nervsystemets energisystem
Känslornas energisystem
Hormonernas energisystem
Universella energisystemet
Chakrornas energisystem
Andens energisystem


 

Dessa får blockeringar borttagna och får blockeringar borttagna och påfyllning av ny energi.

*

Finns här andra typer av blockeringar t.ex. traumaringar tas de också bort för att uppnå ett fritt flöde av energier i hela kroppen.

*

Vid behov gör vi en visualisering av problem, en inre bildguidening kan vara en god hjälp att förstå mer om sig själv.

 

Vill du veta om färgernas ursprungsläge och tolkning,
klicka här!

 
 

Klicka på bilderna för att se en förstoring!