Innehåll


Hem


Vision

Energi-
behandlingar
(healing)


Djur-
kommunikation


Dr.Bach

Föreläsningar

Pris info.

Kontakt

Länkar


Min vision är

-med energi (healing) behandla människor i de 10 olika energisystem som jag uppfattar med mitt seende. Behandlingen syftar till att ta bort de energiblockeringar som kan finnas och få energin att flöda fritt.

Att påverka den självläkningsprocess som ständigt pågår i vår kropp och själ. Med hjälp av seendet diagnosticera energierna.

Att hjälpa djuren kommunicera med oss människor och därmed öka vår förståelse för deras behov och vår hantering av dem.